De wereld van de Luikse kunstenaar, 1 - Djos Janssens

Van Djos Janssens hangt er in de tentoonstelling op de Belgische ambassade die nog duurt tot 30 januari 2016 een werk met de titel ‘What do you expect from one day more?’ Het is een rasterwerk met een groen-blauwe achtergrond en het zijn grote witte hoofdletters.

In het werk van Djos Janssens zijn er twee constanten, de criticus Claude Lorent wijst er al op: het gebruik van kleur, en dus van licht en het belang van zinnen met meerdere betekenissen. Het werk op de ambassade past daar wel in. Djos Janssens houdt rekening met de architectuur en de context van de ruimte waarin hij werkt. Hij heeft wel iets van Wim T. Schippers, hij wil door eenvoudige ingrepen de meest standvastige stereotypen aan het wankelen brengen.

Spelen met multiple media

De kunstenaar zegt er zelf het volgende over: ‘Mijn werk richt zich op de tegenstrijdigheden die inherent zijn in onze samenleving – niet alleen van de dingen op het oppervlak (afbeelding, kleur, voorwerp, slogan), maar ook van de dingen onder het oppervlak (wat verborgen is achter de schijn, de sub-text, verschillende niveaus van interpretatie, tekst en context). Mijn werk ligt ergens tussen conceptuele kunst en contextuele kunst. De meeste van mijn werken (tentoonstellingen) worden bedacht en uitgevoerd in situ: het is als het ware een kunst op maat gemaakt, als gevolg van de context en de ruimte, het gebruik dat van die ruimte wordt gemaakt en de geschiedenis ervan, het spelen met ’multiple’ media (waarbij ik vaak ‘arme materialen’ gebruik) en de interventie die ik pleeg.’

Djos Janssens vindt dat de kunstenaar zich niet buiten de samenleving bevindt, maar er juist een deel van is. Hij of zij moet vragen stellen, op de samenleving en zijn relatie ermee reflecteren. Hij staat in de tijd. Janssens: ‘Ik geloof alleen in kunst van dit moment. Natuurlijk, kunstwerken kunnen de tijd en de geschiedenis om allerlei redenen transcenderen. Of een werk kwaliteit heeft, is afhankelijk van de intelligentie en de oprechtheid van de kunstenaar, van de wijze waarop hij zich in de kunst onderdompelt. Zijn oeuvre weerspiegelt zijn leven, dat van dag tot dag geleefd wordt. Een leven dat toegewijd is aan de kunst.’

Publiek betrekken bij kunst

Zijn werk draait om de kwestie van schijn en wezen. Dingen zijn niet noodzakelijkerwijs wat ze lijken te zijn. Je kunt zaken altijd verschillend interpreteren of analyseren. Janssens: ‘Dat geldt voor een kunstwerk, maar ook voor een krantenartikel. In mijn werk zie je vaak rood-witte veiligheidslinten en spiegels, dat is een metafoor voor werk-in-uitvoering, werk dat continu voortschrijdt.’ Djos Janssens hecht aan het delen van gedachten en emoties met het publiek. ‘Ik probeer ze altijd aan te moedigen te participeren, om een actieve rol te spelen in het werk.’

Djos Janssens haalde op de Brusselse Académie Royale des Beaux-Arts (ARBA) in 1988 zijn Masters2 diploma in Visuele Communicatie. Zijn eerste expositie “Deux pêches pour une tulipe” had hij in 1989. Djos Janssens: ‘Het leven van een kunstenaar valt buiten het sociale zekerheidssysteem.’ Daarom werkt hij ook op de Ecole supérieure des arts plastiques of Mons ARTS en daarnaast twee dagen per week bij een beletteringsbedrijf in Wavre. Janssens: ‘Het is een zwaar schema, week in, week uit, jaar in, jaar uit. Het is soms echt moeilijk om werk, gezinsleven en de creatieve kunst met elkaar te combineren.’

Geen leven zonder kunst

Iedereen heeft kunst nodig, vindt Janssens. ‘Een leven zonder kunst kun je je niet voorstellen, in welke samenleving je ook leeft. Voor sommigen is er de grote kunst, voor anderen de gewone kunst, en weer anderen kiezen voor populaire kunst of commerciële kunst. Maar welke vorm je ook kiest, het doorbreekt de monotonie van de dagelijkse routine. Het geeft aan ieder de mogelijkheid dingen op een verschillend niveau te interpreteren en te appreciëren. We moeten constant alert zijn,  nadenken dat we dingen niet alleen in de eigen denkwereld trekken en daarmee de verschillen laten vervagen.’

https://bit.ly/2IXLncq  

Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0