Fort bij Vechten, verhalen van bewoners, deel 1

Er zijn veel verhalen bekend over de forten van de Waterlinie en hun bewoners. Om te voorkomen dat de vertellingen verloren gaan zouden ze allemaal opgeschreven moeten worden. Ten behoeve van de Open Monumentendag 1917 met het Thema “Boeren, Burgers en Buitenlui” heb ik er een aantal uitgewerkt.

Ze worden verteld door een aantal oud bewoners van het fort en enkele omwonenden uit het buurtschap Vechten. Alles verhalen berusten op waarheid.

De verhalen 

Soldaat Geert Been verteld over de mobilisatie van 1914-1918, zijn relatie met het thuisfront, zijn voortdurende strijd om verlof te krijgen en zijn been waarvan hij veel last had.

Fortwachter Willem Willemse verteld over de periode mobilisatie 1939 en de bezettingstijd vanuit zijn positie als Fortwachter. Ook over het turbulente leven van Truus, zijn dochtertje heeft hij veel te vertellen.  

Wasvrouw Marie Bakker (fictief) vertelt over haar leven op het fort en de mensen van het buurtschap tijdens de mobilisatie 1939 tot en met de bevrijding.

Afbeeldingen: 2) auteur Dirk de Groot, 3) Soldaat Geert Been, 4) Fortwachter Willem Willemse, 5) Wasvrouw Marie Bakker

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0