Rijk van Rotzooi in Museum Boerhaave

Recycling, het hergebruik van afvalmateriaal, is helemaal van deze tijd. Of toch niet? In Rijk van Rotzooi ervaart de bezoeker dat men hier 200 jaar geleden al druk mee in de weer was. Straatafval werd gebruikt om buskruit te maken, handige ambachtslieden verwerkten koehoorns tot kammen, lijm, zeep en glazen venstertjes.

In Rijk van Rotzooi betreedt de bezoeker een wereld met afgedankte lompen, slachtafval en uitwerpselen. Het afval ligt er niet voor niets. Bijzondere historische voorwerpen laten zien hoe ambachtslieden er fraaie en bruikbare producten van wisten te maken: wollen stoffen, glaswerk, papier, springstof en schoenen.

Koeienhuiden voelen

En de ontlasting van stadsbewoners werd verzameld en verscheept om het land te bemesten. De Friese ondernemer Watse Gerritsma bouwde een heuse fabriek zonder afvalproducten – alle restanten werden in chemische kringlopen om gezet tot bruikbare eindproducten. Aldus was er omstreeks 1800 sprake van een ‘circulaire economie’: alles werd hergebruikt, niets ging verloren.

In de tentoonstelling leidt Watse de bezoekers door zijn fabriek en neemt hen mee langs ambachten die toen van belang waren. Kom bij de leerlooier koeienhuiden voelen, ga zelf in de blekerij pis ruiken. En vergeet niet bij de verzamelaar van mest allerlei soorten poep te bepalen. Bijna niet te geloven dat onze voorouders van dit afval de mooiste spullen konden maken!

De waarde van afval

Gelukkig zijn we ons tegenwoordig ook bewust van de waarde van afval zodat we energie en grondstoffen besparen. Visionaire ontwerpers en verrassende nieuwe materialen wijzen ons de weg in de tentoonstelling.

Rijk van Rotzooi gaat vergezeld van een uitgebreid nevenprogramma:
• Lezingen voor volwassenen
• Een educatief programma voor het basisonderwijs (groep 6-7)
• Kindercolleges van de MuseumJeugdUniversiteit
• Kinderworkshops in de schoolvakanties

Vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis

Houdt de website van Museum Boerhaave in de gaten voor data en tijden. Rijk van Rotzooi is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit Twente, in het kader van het NWO-onderzoeksprogramma “Chemistry in Everyday Life” van prof. Dr. Lissa L. Roberts, Department of Science, Technology and Policy Studies.

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde. De collecties behoren tot de wereldtop en weerspiegelen vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland.

Foto 2: Pentekening geaquarelleerd: De lompenschuur van een papiermakerij, Jacob Corneliszoon Breet, 1793. Gemeentearchief Zaanstad, foto 3: Straatveger die afval verzamelt. Stadsarchief Amsterdam, foto 4: J.A. Nollet, L’ art des experiences, ou Avis aux amateurs de la physique …, Paris 1770 (Boerh f Inst 1550), foto 5: Kermisprent van de Amsterdamse  askarrenmannen voor het jaar 1843, anoniem. Rijksmuseum Amsterdam.   

 

Datum:
27 juni 2015 / 31 januari 2016

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1