Bevrijding 1945

Elke dag een stukje uit de inhoud van de Agenda van het Haagsch Persbureau Matla, van 1 mei tot 10 mei. Waarom? Om te laten zien dat het journalistieke leven doorging tijdens de oorlog.

‘Matla’ was decennia lang een begrip op redacties van kranten, tijdschriften en omroepen in Nederland. De Haagse journalist Jean Hubert Matla richtte in 1927 zijn ‘persbureau’ op. In feite was het een documentatiedienst; Matla verzamelde en archiveerde knipsels uit binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften. Tegen betaling konden journalisten die raadplegen. Ook gaf Matla een maandelijkse agenda uit: een overzicht van aanstaande jubilea, historische gebeurtenissen, verjaardagen van notabelen. Voor geabonneerde redacties een rijke bron voor gerecycled nieuws en curieuze achtergrondverhalen.

In juni 2014 publiceerde het Persmuseum in haar nieuwsbrief Persmus een verhaal over het knipselarchief Matla in Den Haag. Dit bureau, het Haagsch Persbureau, verzamelde en archiveerde knipsels over zeer uiteenlopende onderwerpen in enveloppen, maar het verzamelde ook gegevens waar een agenda van gemaakt kon worden.

Deze zgn. Matla Agenda was voor redacties van landelijke en regionale dagbladen en omroepbladen een wegwijzer voor opkomende onderwerpen. In het klein was het een papieren Google voor de Nederlandse pers met jubilea van instituten en bedrijven, jubilea van de geestelijkheid, emiraten, speelschema’s van orkesten en vastlegging van de feestdagen.

Matla werd een begrip bij redacteuren en na zijn dood werd de zaak voortgezet door de dames Matla, twee medewerkers met een lange staat van dienst. Tot 1994, toen de dames zich pensioneerden en de zaak voor twee ton aan guldens verkocht werd aan het WIC, Het Wegener Informatie Centrum, dat ook de archieven van de Sijthoff Pers en de Haagsche Courant beheerde, evenals een indrukwekkend Oranje Archief.

Maar deze archieven, inclusief het Matla Archief, werden in 2011 overgedaan aan de Media Info Groep in Almere. Alles zou gedigitaliseerd worden, een absolute monsterklus, nog afgezien van het leggen van de vele miljoenen links. En na de proefnemingen werd het project gestaakt, mede door een gebrek aan belangstelling uit de markt voor dit soort informatie. De enveloppen en kaartjes gingen een vuilcontainer in, behalve voor een kleine selectie van het meubilair en van de enveloppen en kaartjes, die naar het Persmuseum gingen.

M.a.w. een archief opgebouwd in 67 jaar werd in een jaar tijd vernietigd. Door toeval is een aantal clusters uit de Agenda gered en gedigitaliseerd. Het cluster van de Tweede Wereldoorlog telt van 1940tot 1945. In totaal 17.450 items.

De invoer van de gegevens werd verzorgd door de Kloosterbrigade, bestaande uit Mary Boumans, Ton Driessen en José de Win. 

Tags

Reageren