Atlantikwall Expositie in Museon

Tot 1 november is in het Museon in Den Haag de expositie Den Haag en de Atlantikwall, oorlog in de stad van vrede te zien. De evacuatie van 135.000 inwoners van Den Haag en de sloop van een deel van de stad in de Tweede Wereldoorlog staan hierin centraal.

De expositie vindt plaats ter gelegenheid van de herdenking van 70 jaar bevrijding. Bijzondere bruiklenen van bunkermusea, verzetsmusea en het Ministerie van Defensie maken deel uit van de tentoonstelling. Hierin wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog verbonden met de actualiteit van de huidige werkzaamheden van de 160 internationale organisaties die Den Haag heeft op het gebeid van Recht, Vrede en Veiligheid.

Roel van Duijn

De expositie sluit aan op de Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag, een initiatief van het bewonersoverleg Duinoord. Roel van Duijn, voormalig provo, was uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling. Hij schreef recent een boek Spitten voor de moffen, dat gaat over de tewerkstelling van zijn vader aan de Atlantikwall.

De bunkers in de duinen, het Malieveld, landgoed Clingendael en de Boulevard van Scheveningen maakten deel uit van de Atlantikwall. Dit is op indrukwekkende wijze zichtbaar gemaakt in de vormgeving van de tentoonstelling. De bezoeker loopt over een plattegrond van de stad die zo groot is als de hele tentoonstelling. Op deze plattegrond vormt elke ‘plaats van herinnering’ een eiland met originele objecten, verhalen en historische foto’s. Grote projecties op de wand laten fotomontages zien van bekende plekken in de stad toen en nu.

Internationale organisaties

Op een aantal plaatsen waar toen de Atlantikwall liep, bevinden zich nu internationale organisaties die zich inzetten voor vrede en recht, zoals OPCW, Europol en het Joegoslavië-Tribunaal. Oorlog en vrede, verleden en heden liggen om die reden in Den Haag letterlijk dicht bij elkaar. De laatste twintig jaar ontwikkelt de stad zich tot een internationale stad op het gebied van vrede, recht en veiligheid. De stad telt inmiddels 160 organisaties die op deze thema’s zijn gericht. Sinds 2012 mag Den Haag daarom het motto ‘vrede en recht’in het stadswapen voeren.

Van Madurodam tot de Bomen- en Bloemenbuurt

In de tentoonstelling krijgt de bezoeker actuele kwesties voorgelegd over Europa, de VN en de NAVO waarover ze kunnen stemmen. Ook zijn er korte films te zien over een aantal grote internationale organisaties in het gebied in de buurt van het Museon. Tegelijkertijd is er een wandelroute door de voormalige sloopzone geopend. Deze gaat van Madurodam tot de Bomen- en Bloemenbuurt. Het is een initiatief van de Bewonersorganisatie Duinoord, het Haags Historisch Museum en het Museon. De wandelroute heeft een site, www.atlantikwalldenhaag.nl en zeventien informatiepanelen met historisch beeldmateriaal van de straten en wijken voor de oorlog, tijdens de oorlog en tijdens de wederopbouw. Zie verder www.museon.nl/wandelroute.

 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0