Cornelis Floris de Vriendt

Cornelis Floris De Vriendt (ca. 1513 - 20 oktober 1575) was een Vlaams beeldhouwer, architect en ontwerper. Onder andere het Antwerpse stadhuis is van zijn hand. Zijn vader heette ook Cornelis, dus is de zoon ook wel bekend als Cornelis II Floris.

Jeugd

Cornelis II werd in 1513 of 1514 geboren. Hij was het eerste kind van Cornelis I Floris de Vriendt en Margarete Goos. Er zouden nog drie zonen volgen. Het ambacht van metselaar en steenhouwer werd in deze familie van vader op zoon doorgegeven. In 1406 was een van Cornelis' voorvaderen als meester toegetreden tot de Brusselse steenbikkeleren. De familie kwam in de daaropvolgende decennia echter in Antwerpen terecht. Een logische stap voor een Brussels ambachtsman, want in de groeiende handelsmetropool Antwerpen werden in korte tijd meerdere grote en interessante bouwprojecten opgezet. Hieruit ontstonden onder andere de O.L.V.-kathedraal, het Elisabethgasthuis en talrijke burgerhuizen.

Opleiding

Cornelis II deed zijn eerste ervaringen in het vak waarschijnlijk op in het steenkapperatelier van zijn vader. Het is niet uitgesloten dat Cornelis II Floris zijn leerjaren, die hij zoals elke aankomende meester moest doorlopen, doorbracht in het atelier van zijn oom Claudius. Deze oom was naast steenhouwer ook beeldsnijder. Als eerste in de familie van steenhouwers bewandelde hij meerdere artistieke paden.

Reis naar Italië

Toen Cornelis rond de twintig was, kreeg de Renaissance ook ten noorden van de Alpen steeds meer invloed. Door Europa reizende kunstenaars uit Italië brachten deze nieuwe kunstbeschouwing naar het noorden. Het zou kunnen dat Cornelis in aanraking kwam met zulke kunstenaars of hun werken. Wellicht was dat de reden waarom hij naar Italië reisde. Dat land was immers zowel het thuis van de artistieke cultuur waarop de vernieuwing gebaseerd was, als van die nieuwe stroming zelf.

Tijdens Cornelis' reis door Italië zag hij allerlei werken in renaissancestijl van grote Italiaanse kunstenaars. Onder andere werk van Michelangelo, die in die periode in de Sixtijnse Kapel werkte, kwam de Antwerpenaar onder ogen. Op zeker ogenblik kwam Cornelis weer terug naar België, vermoedelijk in 1538, na het overlijden van zijn vader.

Werk

Cornelis werd een veelzijdig kunstenaar.  Hij was tekenaar en illustrator (o.a. de "Liggeren" en het "Busboek" van het Sint-Lucasgilde), ornamentist (o.a. ontwerpen voor kannen en schalen met gotische decoratie) en ontwerper (van friezen en grafmonumenten), maar het beeldhouwen bleef hoogstwaarschijnlijk zijn hoofdactiviteit.

In 1549 kreeg Floris de opdracht een grafmonument voor Dorothea, echtgenote van hertog Albrecht van Pruisen, te vervaardigen, dat in de Dom van Königsberg geplaatst moest worden. Toen dit was voltooid, werkte hij tot aan zijn dood in 1575 aan een indrukwekkende reeks beeldhouwwerken in binnen- en buitenland. Hieronder zijn onder andere het wandgraf voor hertog Albrecht von Brandenburg in Köningberg, het mausoleum voor koning Christiaan III van Denemarken, de Sacramentstorens in Zoutleeuw en Zuurbemde, het koordoksaal in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik en het grafmonument voor Jan Van Merode en Anna van Gistel in de Sint-Dimpnakerk van Geel. Aangezien belangrijke opdrachten elkaar snel opvolgden én goed uitgevoerd werden, kunnen we ervan uitgaan dat Cornelis de leiding had over een relatief groot aantal medewerkers. Zelf nam hij vooral de functies van organisator en ontwerper op zich.

Architectuur

Vanaf de late jaren 1550 was Cornelis bovendien aan het werk als architect. Hij was onder andere bouwmeester van het stadhuis van Antwerpen, waarbij hij naast assistentie bij het ontwerp ook een belangrijk deel van het praktische werk voor zijn rekening nam. Hoogstwaarschijnlijk was de stad zeer tevreden, want niet veel later kreeg hij de opdracht voor de bouw van het Oosterlingenhuis, het Hanzekantoor van Antwerpen.

Na een lange loopbaan met veel opdrachten overleed Cornelis Floris de Vriendt op 20 oktober 1575.

Bijnaam / pseudoniem:
Cornelis II Floris
Functie / titel:
Beeldhouwer, tekenaar, illustrator, ornamentist, ontwerper, architect
Plaats geboorte:
Antwerpen
Plaats sterven:
Antwerpen
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0