Fort bij Vreeswijk

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Fort bij Vreeswijk is een verdedigingswerk aan de rivier de Lek in de gemeente Nieuwegein. Het fort maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De officiële naam is Verdedigingswerk bij Vreeswijk.

In het rampjaar (1672) legden de Fransen op deze locatie een schans aan. De schans moest bescherming bieden tegen de Spaanse troepen. Het verdedigingswerk werd in de 18e en 19e eeuw vaak ver- of herbouwd. Het huidige fort dateert uit 1855 en vormde samen met de vestingwal een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort bevat onder meer een fortwachterswoning en een artillerieloods. Het Vreeswijks Museum (voorheen Oudheidskamer) is er gevestigd.

Foto’s van het oude dorp

In het Museum zijn foto’s van het oude dorp Vreeswijk en zijn bewoners te zien. Ook is er een buurtwinkeltje van vroeger te zien, een ouderwetse woonkeuken, de stuurhut van een sleepboot, de brandspuit, een loodzwaar duikerspak, de gereedschappen die in de scheepswerven en door plaatselijke ambachtslieden werden gebruikt.  Ook de zandwinning komt aan de orde met voorwerpen die gevonden werden. Daarnaast is er aandacht voor de economische bedrijvigheid in het dorp.

Dorpshuis

Het fort aan de rand van de dorpskern en is door zijn jarenlange functie als Dorpshuis voor iedere Vreeswijker en Nieuwegeiner een begrip. Per 1 januari 2014 wordt het dagelijks beheer van het fort, Dorpshuis genoemd, gevoerd door plaatselijke bewoners, verenigd in het WPV, het Wijkplatform Vreeswijk. Zij namen die taak over van de Welzijnsstichting. De bewoners zochten het benodigde geld bij elkaar met een crowdfundingscampagne, die succesvol verliep. Daarnaast kwamen er bijdragen van fondsen. Ook de gemeente Nieuwegein stelde maart 2015 een lening beschikbaar. Per september 2015 is Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk verantwoordelijk.

Huisartsenpraktijk

Het fort is een centraal ontmoetingspunt voor de wijk. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. De hele week kan iedereen langskomen. Er zijn 60 vrijwilligers actief. Op het fort is behalve het Museum ook de Scouting gevestigd. Ruimtes kunnen gehuurd worden voor speciale gelegenheden en activiteiten. De vrijwilligers van het Dorpshuis werken samen met (zorg)professionals. Er is een eerstelijns zorgvoorziening met een huisartsenpraktijk. In maart 2016 is er een grote aanpassing aan het gebouw gestart die op 4 november 2016 is afgerond. Sinds begin 2017 is het Dorpshuis volledig operationeel. Op 14 januari 2017 vond de officiële opening plaats door de burgemeester van Nieuwegein. 

Herstel buitenruimte

De voorbereidingen voor de tweede renovatie fase zijn in volle gang. In de tweede renovatie zal het Kruithuis worden opgeknapt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan voor herstel van de buitenruimte. Het moet een plek worden om te bezoeken, te ontspannen en te genieten van de natuur.

Bronnen:

http://forten.nl/forten/fort-vreeswijk/
http://www.fortvreeswijk.nl/
https://www.facebook.com/FortVreeswijk
http://www.nieuwegein.nl/2577/fort-vreeswijk/
https://www.museumkaart.nl/museum/Oudheidkamer+Vreeswijk.aspx

Adres

Fort Vreeswijk - 1
3433 ZZ Nieuwegein

Openingstijden

8.00 - 23.00 uur

Telefoonnummer

06 21664918

Facilities

  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0