Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie is een interdepartementaal project waarbij vier ministeries samenwerken met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, eigenaren, private partijen en burgers. De NHW is tevens een Nationaal Landschap.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt bestuurd door de Liniecommissie, waarin de vier departementen OCW, ELI, I&M en Defensie zitting hebben en bestuursleden van de vijf provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Voorzitter is E.M. d’Hondt en secretaris is de projectdirecteur Nieuwe Hollandse Waterlinie. De minister van EL&I is namelijk verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van het totale werk aan de Linie. Naast de Liniecommissie is er het Dagelijks Bestuur met een kleine afvaardiging van de Liniecommissie. Het Dagelijks Bestuur komt elke 2 maanden bij elkaar.

Telefoonnummer

(030) 239 90 20

E-mailadres

info@hollandsewaterlinie.nl

Tags

Reageren