Stephen van der Hagen

Een belangrijk kapitein die enerzijds opkwam voor de Molukse bevolking en anderszijds niet schroomde om gestrande slaven op te pakken en te verkopen.

Eind 16e, begin 17e eeuw woonde kapitein Stephen van der Haghen ergens in de Drieharingsteeg. Hij bezat ook huizen aan het Vredeburg en de Oudegracht. Hij was de eerste admiraal werkzaam voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Van der Haghen was de veroveraar van Ambon, de huidige Molukken, en bevocht ‘moorse’ piraten bij Goa, het tegenwoordige India. Hij was een tegenstander van het harde beleid van de VOC bij het veroveren van een monopolie op de handel in kruidnagelen. Samen met Gouverneur-Generaal Laurens Reael schreef met afkeuring over de meedogenloze manier waarop Heeren XVII met de belangen en het recht van de Molukse bevolking omsprongen. Hij zag meer in het verruimen van de eigen aanvoer en een verbeteren van de concurrentie.

Zonder medelijden

Dat Van der Haghen hier vooral uit economische motieven handelt bleek na zijn terugkeer in Nederland. In november 1596 kwam een groep van 130 gedoopte Afrikanen die tot slaaf waren gemaakt aan in Middelburg, nadat hun schip was gekaapt. De Staten van Zeeland besloten dat deze uit Guinee afkomstige mensen geen slaven mochten blijven: ‘deze veele Mooren, zoo mans als vrouwen ende kinderen waren alle gedoopte christenen en daarom moesten ze in heure vrije liberteyt worden hersteld’. Kapitein van der Haghen protesteerde bij het Middelburgse Hof, kreeg zijn gelijk en nam hen binnen twee weken mee naar West-Indië om hen daar te verkopen.

Hij overleed in 1624 aan de pest en werd begraven in de Jacobikerk. Er is geen grafsteen meer zichtbaar, omdat zijn graf is geruimd.

Functie / titel:
kapitein, admiraal
Plaats geboorte:
Amersfoort
Plaats sterven:
Utrecht
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Utrecht

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0